AZ

Mənzil planlaşdırılması

Hər hansı bir mənzil alıcının arzusu hər bir ailə üzvünün mümkün qədər rahat hiss edəcəyi harmonik funksional bir məkandır. 

Funksionallıq, Rasionallıq Zonalaşdırmadüzgün layihələndirmənin üç əsas prinsipidir. 

Rasionallıq bir mənzilin sahəsinin mətbəx, qonaq otağı, yataq otağı, koridorun funksional zonaların arasında insanların yaşadıqları şəkildə bölüşdürülməsi deməkdir. 

Düzgün planlaşdırılan mənzillərdə, hər bir otağın sahəsi sakinin ehtiyaclarını ödəmək üçün diqqətlə seçilir: yetərsiz boşluq narahatçılıq, həddən artıq boşluq isə maliyyə xərclərini artırır. Buna görə biz abstrakt  otaqları metrləri düşünmürük, ancaq hər bir ailə üzvünə  yataq otağında, qonaq otağında, mətbəxdə  lazım olan yerləri düşünülməlidir. 

Funksionallıq 

Ideal bir mənzildə boş, faydasız, həll edilməmiş boşluqlar olmamalıdır. Mənzillərin hər küncündə müəyyən bir funksiya yerinə yetirilir: istirahət yeri, əşyalar saxlanılması, əyləncələr. Planlaşdırılma  daha diqqətlə nəzərdən keçirildikdə,o gədər yaşayış sahəsini təchiz etmək asan olar  daha çox planlaşdırma qərarları tətbiq oluna bilər. 

Zonalaşdırma 

Mənzillərin planlaşdırılması , mənzilə girdikdən sonra şəxsin  əvvəl qəbul zonasında(zalda, dəhlizdə) özünü tapdıqdan sonra mətbəxə, oradan yemək otağına keçir. Qonaqların varlığı həmişə tələb olunmadığı ev sahibinə məxsus hissəsi bir az uzaqda olmalıdır. Belə bir planlaşdırmadamətbəx yemək otağı  mənzilin xüsusi yarısı ilə qonaq sahəsi arasındakı əlaqələndirən bəndə çevrilir. Yataq otağı mənzilin ən uzaq hissəsində yerləşdirilməlidir, uşaq yataq otağı isə bir qayda olaraq ən sakit işıqlı  otağa yerləşdirilirməlidir 

Yaşayış binasının yaxşı planlaşdırılmış bir mənzil adətən aşağıdakı zonalara bölünür: 

  • Qonaq - mətbəx, qonaq otağı, yeməkxana 

  • Şəxsi - yataq otağı, vanna otağı 

  • Xüsusi otaqlar- şəxsi otaq, soyunma otağı,əgər yaşayış sahəsi imkan verirsə 

Mənzil  sahəsi 

Planlaşdırmanın ən mühüm parametri-yaşayış məkanının ölçüsüdür. Bir mənzili almadan əvvəl, orada yaşayacaq  hər bir şəxs üçün neçə kvadrat metr lazım olacağını obyektiv şəkildə qiymətləndirilməlidirİdeal olaraq, ailənin üzvlərinin yaşını, cinsini, ehtiyaclarını, həyat tərzi xarakteriniailənin genişləndirilməsini nəzərə almaq yaxşı olardı. Evdə tez-tez qonaqlar varsa, müvafiq zonalar tələb olunacaq adamları ayrı bir sakit otağa ehtiyac ola bilər. İstirahət hobbi üçün bir yer təmin etmək vacibdir. 

Ən çox insanın bəyəndikləri optimal planlaşdırma: 

12 kv/m geniş mətbəx ya 20 kv/m mətbəx ilə qonaq otağı birləşməsi 

bir neçə tərəfdən görünüşü olan, daha yaxşı işıqlandırma üçün geniş pəncərələr; 

 əşya saxlama yeri ya soyunma otağının olması; 

eyvanın mövcud  olmasını özünə daxil edir. 

Məkanın  nisbətləri 

Ən rahat konforlu mənzillərin yaradılması otaqlar arasında lazımi nisbətləri nəzərə almadan düşünülə bilməz. Optimal otaq 4:3 aspekt nisbəti ilə bir kvadrat ya düzbucaqlı olmalıdır. Uzunsov otaqlarda rahat yaşayış sahəsi yaratmaq  problemlidir. 

Mükəmməl mənzil planlaşdırılması lazımsız dəhlizlərinin keçid olmadan zonalarının qısa rahat bağlantısıdırOtaqlara girişlərin mümkün qədər dəhlizdən etmək yaxşıdır. Qapılar açılıb bağlanma zamanı öz aralarındakı azad hərəkətə müdaxilə etməməlidir. Məkanın görüntüsünə gəldikdə, oyuq, arakəsmə digər elementlərin hündürlüyü sahəsi nisbətən vacibdir. 

Düzgün işıqlandırma 

Axşam saatlarında pəncərədən mənzərəli bir gün batışı görüldüyündə günortadan sonra günəş uşaq yataq otağını işıqlandırması xoşdur. Buna görə mənzil seçərkən, bir çox insanlar binaların ışıq nöqtələrinə necə yönəldildiyinə diqqət yetirirlər. Çox vaxtı mənzillərdə  işıqlıq olan iki hətta üç tərəflərə pəncərə çıxır. 

İşığın çoxluğunu  sevənlər üçün, iki tərəfin "qərb-şərq" oxunda yerləşən mənzil uyğun olacaq bu halda mənzildə bütün günü işıqlıq olacaq. Eyni zamanda qonaq uşaq yataq otağlarını üstün tutaraqcənub tərəfində yerləşməsi  məsləhətdir.